Giấy chứng nhận

Nhà Máy

Giấy chứng nhận


ISO 9001

ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển và ban hành, được sử dụng và công nhận trên toàn thế giới.


ISO 14001

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn chung về Quản lý môi trường, do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển và ban hành, được sử dụng và công nhận trên toàn thế giới.


Qualicoat

Qualicoat là chứng nhận chất lượng về lớp phủ trên nhôm và hợp kim nhôm, đặc biệt là cho các ứng dụng kiến trúc.


Qualanod

Chứng nhận Qualanod được cấp bởi Thụy Sĩ về bề mặt Anodise theo phương pháp axit sunfuric trong lĩnh vực kiến trúc


Chứng nhận chất lượng sơn


Yêu cầu ngay Yêu cầu ngay


    Yêu cầu báo giá

    Trở lại trang đầu
    error: Content is protected !!
    Tostem