Cửa đi thông gió

Cửa đi thông gió

Cửa VENTILATION kết nối không gian trong nhà với sân vườn, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà bằng lưu thông gió tự nhiên. Sản phẩm kết hợp lam thông gió, cửa kính trượt dọc và lưới chống côn trùng, sử dụng linh hoạt theo nhu cầu của chủ nhà.

Cửa đi thông gió

Cửa đi thông gió

Màu sắc

Tính năng

Chịu áp lực gió;Wind pressure
Chịu áp lực gió

800 Pa

(JIS)

Độ kín nước;water tightness
Độ kín nước

150 Pa

(JIS)

Độ kín khí;Air tightness
Độ kín khí

8m3/hm2

(JIS A-4)

Độ bền đóng mở;Open and close durability
Độ bền đóng mở

100.000

(Lần)

Cửa VENTILATION kết nối không gian trong nhà với sân vườn, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà bằng lưu thông gió tự nhiên. Sản phẩm kết hợp lam thông gió, cửa kính trượt dọc và lưới chống côn trùng, sử dụng linh hoạt theo nhu cầu của chủ nhà.

Download

Cửa VENTILATION kết nối không gian trong nhà với sân vườn, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà bằng lưu thông gió tự nhiên. Sản phẩm kết hợp làm thông gió, cửa kính trượt dọc và lưới chống côn trùng, sử dụng linh hoạt theo nhu cầu của chủ nhà.