Cảng Thilawa - Myanamar

Dự án nguồn vốn JICA, xây dựng cảng Thilawa ở Myanmar, sản phẩm chính WEPLUS và nhôm mặt dựng