Bayana resort

Các biệt thự ven biển Nha Trang, 1.500m2 

Hoàn thiện lắp đặt năm 2015

Cửa sử dụng sản phẩm P7V