Cửa xếp trượt 4 cánh

Cửa xếp trượt 4 cánh

Cửa xếp trượt 4 cánh

Cửa xếp trượt 4 cánh

Màu sắc

Tính năng

Chịu áp lực gió;Wind pressure
Chịu áp lực gió

850 Pa

(JIS)

Độ kín khí;Air tightness
Độ kín khí

2m3/hm2

(JIS A-4)

Độ kín nước;water tightness
Độ kín nước

180 Pa

(JIS)

Tính cách âm;Sound insulation
Tính cách âm

25dB

Cửa xếp trượt thích hợp cho nhà ở cao cấp và khu thương mại, mang lại tầm nhìn rộng nhất cho bất cứ căn phòng nào, có thể nâng cấp lên 16 cánh gấp trượt và khoảng mở lớn nhất 12m