Trường học liên cấp Việt Nam - Nhật Bản

Địa chỉ: 36 Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

Sản phẩm P7V, thi công năm 2018, đã cung cấp 2.500m2 cửa

Xem các dự án khác