Tòa nhà văn phòng M building

Gồm 3 blocks cao 10 tầng 

Địa chỉ: Lô C7B-02A, khu A đô thị Nam Mới, Nam Thành Phố, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Thi công năm 2018

Hệ sản phẩm vách dựng Ez, WE70 của Tostem, tổng 4.300m2 cửa