Khu chế xuất Tân Thuận

Địa chỉTòa nhà Hành Chính, Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh