Chung cư Phú Mỹ Hưng

Tòa chung cư cao 25 tầng

Thi công năm 2018, 2019

sản phẩm Weplus, WE70 và vách dựng Ez, khối lượng 18.000m2 cửa