Bayana resort

Các biệt thự ven biển Nha Trang, 1.500m2 

Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, phường Cẩm Hải Đông, Nha Trang

Hoàn thiện lắp đặt năm 2015

Cửa sử dụng sản phẩm P7V